KOMPENSUOJAMI KLAUSOS APARATAI

full-image

Kompensuojami klausos aparatai

UAB "Klausos technika" yra sudariusi sutartį su Valstybinėmis Ligonių kasomis ir žmonės, turintys nustatytą medicininę formą, gali gauti arba VLK kompensuojamą klausos aparatą, arba įsigyti geresnį prietaisą, pagal realius savo poreikius pigiau, su kompensacija. Žemiau pateikiamas tvarkos aprašas:

Klausos aparatų kompensavimo tvarka

    Pacientas, kuriam reikalingas klausos aparatas, pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris nukreips pas gydytoją specialistą.

   PSDF lėšomis apmokamą klausos aparatą pagal nustatytas medicinines indikacijas gali skirti tik gydytojas otorinolaringologas, kuris, įvertinęs paciento sveikatą ir nustatęs klausos aparato poreikį,  išduoda tai įrodančio dokumento išrašą (forma 027/a).
   Jei suaugusiam pacientui klausos aparatas skiriamas pirmą kartą, tuomet sutrikimo laipsnį diagnozuoja ir kompensuojamąjį klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje.
   Jei suaugusiam pacientui aparatas skiriamas ne pirmą kartą, tuomet kompensuojamąjį klausos aparatą gali skirti gydytojas otorinolaringologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje.
  Vaikams klausos sutrikimo laipsnį nustato ir pirmą kartą bei pakartotinai kompensuojamąjį klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo  įstaigoje.

    Šeimos gydytojas pacientui turėtų rekomenduoti, kuriose gydymo įstaigose teikiamos pacientui reikalingos antrinio ar tretinio lygio otorinolaringologų paslaugos.
   Apdraustasis su gydytojo specialisto tinkamai užpildytu medicinos dokumentų išrašu (formos 027/a) gali nedelsiant kreiptis į bet kurią įmonę, sudariusią sutartį su VLK dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamais klausos aparatais (toliau – įmonėje). Atkreipiame dėmesį, kad šis išrašas galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo įrašo padarymo dienos. Įmonėje kompensuojamojo klausos aparato modelį apdraustajam padės pasirinkti ir pritaikys įmonės klausos aparatų pritaikymo specialistas.
    Vaikams iki 7 metų gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 3 metus. Vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 5 metus. Suaugusiems kompensuojamas vienas klausos aparatas vieną kartą per 5 metus (išskyrus aukščiau paminėtus atvejus). Individualūs ausies įdėklai vaikams iki 7 metų skiriami 1 kartą per metus, o vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems skiriami 1 kartą per 5 metus. Išskirtiniais atvejais, kai klausa labai pablogėja (jei dviejuose ir daugiau kalbinės zonos dažnių nustatomas ne mažiau 20 dB klausos slenksčių pakilimas) arba kai klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus), tretinio lygio otorinolaringologijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas otorinolaringologas pagal toninės audiogramos duomenis sprendžia, ar skirti apdraustajam kompensuojamąjį klausos aparatą ir ausies įdėklą anksčiau numatyto naujo kompensuojamojo klausos aparato skyrimo termino.
   Įmonės privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą klausos aparatais, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis, netaikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų. Priemoka už technologijos ypatumus gali būti taikoma tik apdraustajam ar jo įgaliotam asmeniui raštu patvirtinus, kad yra informuotas apie galimybę gauti kompensuojamąją ortopedijos techninę priemonę, bet renkasi tos pačios paskirties priemonę, kuriai pagaminti taikomos modernesnės technologijos ir naudojamos brangesnės medžiagos.

Mūsų siūlomi klausos aparatai

Visų pirma mes prašome iš anksto užsiregistruoti pas mus telefonu arba elektroniniu paštu, būtinai nurodant į kokį miestą pas mus ketinate atvykti ir kokia diena jums tinkama. Telefonai registravimuisi:
Kaune: 8 37 332 777
Vilniuje: 8 5 261 7024, 
Klaipėdoje: 8 46 343 755
Elektroninis paštas: info@klausostechnika.lt .


Kreipiantis būtina nurodyti iš kokios klausos netekimo grupės klausos aparatas yra paskirtas gydytojo. Grupės kodas yra nurodytas 027/a formoje. Galimi kodai: vaikams KLA-1-1, KLA-1-2, KLA-1-3, KLA-1-4, suaugusiems KLA-2-1, KLA-2-2, KLA-2-3, KLA-3-1, KLA-3-2. Planuojant, žinokite, kad klausos aparato parinkimas, sureguliavimas, dokumentų sutvarkymas užtruks bent valandą laiko.

Bazinius klausos aparatus, pilnai kompensuojamus VLK, mes išduodame nemokamai. Taip pat nemokamai nuimama ausies forma ir Vokietijoje pagaminamas individualus ausies įdėklas. Renkantis aukštesnio lygio klausos aparatus su priemoka, mes siūlome galimybę juos išbandyti savo aplinkoje prieš juos įsigyjant. Tam yra sudaroma sutartis ir paimamas apie 1/2 pasirinkto klausos aparato priemokos dydžio piniginis užstatas. Klausos aparatui tikus, užstatas yra įskaitomas kaip dalinė įmoka už klausos aparatą, klausos aparatui nepatenkinus lūkesčių, visas užstatas yra grąžinamas. 

Priemokos už aukštesnio technologinio lygio klausos aparatus vaikams prasideda nuo 85€, suagusiems nuo 160€. Klausos aparatų aprašymuose mūsų tinklapyje rasite konkretesnius duomenis. 

Žemiau yra pateikiami mūsų siūlomų klausos aparatų esminių savybių aprašymai (pdf dokumentuose). Savybės, besiskiriančios nuo prieš tai buvusio modelio paryškintos.